Oskar om Ridning

Då blir kommunikationen bortom de tänkta och mer i det kända, direkt upplevda. Kommunikationen blir kropp till kropp. Ett samspel, en växelverkan där den enas roll aldrig kan övertas av den andre. Det är en unik upplevelse att sitta till häst, likväl som det är en unik upplevelse att bära en människa på sin rygg och vilja dansa tillsammans. Och kunna dansa. Vi behöver förutsättningarna, och ni.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *