webbkurs häst

Tina Kolhammar – med hästen och naturen som läromästare

Låt oss mötas här. Som en start. Det finns mycket att dela. Att tala om. Att erfara. Tillsammans.

Två insikter är centrala i verksamheten här. Den första grundar sig i mitt värnande av hästen som individ, som tänkande, kännande varelse. Men värnandet av hästen vore inte ett värnande om jag lät det stanna där. Om jag bryr mig om hästen bör jag rimligtvis bry mig om alla levande varelser, gräset, vattnet, insekterna, människorna, om livet i alla dess former. Därför bjuder jag nu efter bästa förmåga in livet i sin mångfald i så stor utsträckning jag kan.

Den andra insikten handlar om att jag tyckte att det var lyxkonsumtion att ha sex hästar i en krisande värld. Om hästarna som lever här utgör en belastning för miljön på grund av beslut som jag fattar kring deras liv är det nämligen svårt att rättfärdiga att ha dem här. Men de är ju natur så tänk om de istället kan vara en del av lösningen, om jag gör andra och bättre val?

Praktiken på gården bygger idag således på ett holistiskt synsätt där ett utforskande av ett regenerativt liv med hästar och övriga djur, kommunikation med andra arter samt kraniosakral terapi samspelar.

Välkomna.