Njutningen i ett blankt papper

som inte behöver fyllas