Regenerativ hästhållning

Med naturen som läromästare

Om du är intresserad av hur en hållbar hästhållning kan se ut har jag nyligen startat en hemsida/blogg om projektet på Fridhem. Jag har under 2023/24 studerat kursen Regenerativ lantbruk och Holistic Management vid Bäckedals folkhögskola och tankar kring det dyker också upp i bloggen.

Youtube

På Youtube ligger fyra filmer från Hästen och naturen – en dag där vi tillsammans utforskade regenerativ hästhållning. 

Facebook

Vi har en facebookgrupp som heter Regenerativ hästhållning. Välkommen dig! Är diskussionen inte igång så hjälp till och sätt igång den.